Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Het EPC attest: Wetgeving en weetjes

Je bent verplicht om bij verkoop of verhuur van zelfstandige woonruimte een EPC attest op te laten maken. Hoe je een EPC attest moet aflezen en belangrijke informatie over de kostprijs, geldigheid en werking van een controle vind je hier terug.

Ga snel naar:
Wat is een EPC attest?
Wie maakt een EPC attest op?
Wat betekent de energiescore?
Wat is het belang van een EPC attest?
Welke woningen moeten verplicht gekeurd worden?
Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan

Wat is een EPC attest?

Een EPC attest of energieprestatiecertificaat is een rapport dat inzicht geeft in de energetische kwaliteit van een woning. Het rapport wordt door een energiedeskundige (type A) opgemaakt en voorzien van een energiescore. De energiescore wordt bepaald door: het type warm water installatie (sanitair water en CV water) en de isolatiewaarde van: het dak, de vloer, ramen, muren en deuren. Bij verkoop of verhuur van de woning ben je verplicht om een EPC attest in je bezit te hebben. Potentiële kopers of huurders krijgen door het energieattest inzicht in de energie efficiëntie van de woning. Een voorbeeld EPC attest zie je hier:

Voorbeeld EPC attest

 

In het EPC attest is de volgende informatie terug te vinden:

  • Administratieve gegevens (certificaatnummer, adres, type woning en foto van de woning).
  • De energiescore. Deze wordt op een kleurenbalk weergegeven en geeft een indicatie van de energieprestatie van de woning (hoe lager, hoe beter).
  • Gegevens van de energiedeskundige en een handtekening (wettelijk verplicht).
  • Details over geconstateerde energieverliezen (langs muren, ramen, vloer, deuren en vensters) en energieverliezen via de verwarmingsinstallatie.
  • Adviezen van de energiedeskundige omtrent energiebesparende maatregelen die in de woning wenselijk zijn. Deze maatregelen zijn niet verplicht maar alleen bedoeld als raadgeving.
  • Een overzicht van getallen (isolatiewaarde van de materialen) zoals die door de deskundige in de berekeningssoftware zijn ingevoerd.

Wie maakt een EPC attest op?

Het EPC attest mag alleen opgemaakt worden door een energiedeskundige (type A). Dit is een door de overheid erkende deskundige die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd. Hij is verantwoordelijk voor het correct opstellen van het energieprestatiecertificaat. Op de website van de overheid www.energiesparen.be vind je een lijst van erkende energiedeskundigen.
Je kan ook meteen online offertes aanvragen bij erkende energiedeskundigen via onze offertepagina.

Wat betekent de energiescore?

De energiescore die vermeld staat in het energiecertificaat geeft weer hoeveel het geschatte energieverbruik per jaar bedraagt. De energiescore is een kengetal dat wordt uitgedrukt in kWh/m² (kilowattuur per jaar per vierkante meter). Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning.

De energiescore wordt weergegeven op een gekleurde balk zodat je aan de kleur (lopend van groen naar rood) direct kan zien of de woning energetisch goed presteert of niet. Een woning met een lage score (in het groen) presteert dus goed, wat betekent dat je als koper of huurder minder kosten zult hebben aan het verwarmen van de woning. Je laat het geld dan letterlijk buitenvliegen!

 

Voordelen goed epc attest

Wat is het belang van een EPC attest?

Het is vooral de koper of huurder die belang heeft bij het attest omdat deze direct een inschatting kan maken van de jaarlijkse energiekosten en investeringen die mogelijk gedaan moeten worden om de woning energiezuiniger te maken. Bij een goede score profiteert ook de verkoper omdat woningen met een goede energieprestatie meer waard zijn.

Door de invoering van het EPC worden burgers gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee is het milieu gebaat en kunnen Co2 emissies verminderd worden. Tevens kan de overheid hierdoor aan de afgesproken klimaatdoelstellingen voldoen.

 

Boete bij ontbreken van het EPC

Wanneer je als verkoper bij het opmaken van de notariële akte geen energiecertificaat kan overleggen dan heeft de notaris de plicht om dit te melden bij het Vlaams Energieagentschap. Je zult dan op een hoorzitting moeten verschijnen waar je kunt toelichten waarom je niet over een dergelijk certificaat beschikt. Het agentschap kan je vervolgens een boete opleggen variërend van 500 tot 5000 euro.

 

Hoe lang is een EPC attest geldig?

Het EPC attest is tien jaar geldig. Wanneer de woning binnen deze tien jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt is er geen nieuw attest nodig. Indien er tijdens de geldigheidsduur aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan waardoor de energieprestatie toeneemt kan het voor de verkoper of verhuurder interessant zijn om het pand opnieuw te laten keuren omdat de energiescore dan gunstiger zal zijn.

LET OP: bij verhuur mag je het bestaande EPC (max. 10 jaar oud) blijven gebruiken. Je EPC mag niet ouder zijn dan 2019. Is dit wel het geval? Dan moet je een nieuw EPC laten opmaken. Kom in contact met energiedeskundigen actief in jouw regio via ons gratis offerteformulier.

Welke woningen moeten verplicht gekeurd worden?

Wanneer EPC attest verplicht

Een EPC is verplicht voor wooneenheden die autonoom kunnen functioneren (residentiële gebouwen). Hieronder vallen onder meer: woningen, studio’s, studentenflats, appartementen, vakantiewoningen, service flats en sociale woningen.

Ook studentenkamers moeten bij verhuur over een EPC beschikken. Wanneer de badkamer en keuken worden gedeeld dan kan er voor de gehele woning een EPC worden opgemaakt. Is de kamer voorzien van een eigen badkamer, keuken en toilet dan wordt deze ruimte gezien als aparte wooneenheid en moet het EPC specifiek voor deze kamer worden opgemaakt. Bij verkoop of verhuur van woningen zonder verwarming is een EPC ook verplicht.

 

Wanneer is géén EPC nodig?

Volgende gevallen zijn vrijgesteld van de EPC-verplichting: vakantiewoningen met een huurovereenkomst die minder dan 2 maanden loopt, serviceflats met een dagprijs zonder huurovereenkomst, onbewoonbaar verklaarde wooneenheden en woonboten. Als de verkoop of verhuur van een wooneenheid bijvoorbeeld tussen familieleden onderling geregeld wordt (d.w.z. zonder publieke reclame) of als een deel van de eigendom verkocht wordt, dan is een EPC ook niet verplicht.

 

Verschil EPC en energieaudit

Een energieaudit (EPA / EAP) is een vrijblijvende energie-inspectie van de woning en geeft een  ruimer en vollediger beeld dan een EPC. Een energieaudit wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B, een EPC wordt opgemaakt door een type A deskundige. Beide deskundigen hebben een verschillend examen moeten afleggen. De energieadviezen die je krijgt in een EPC zijn standaard adviezen, het energieadvies bij een energieaudit is maatwerk en specifiek op de woning toegespitst. De kosten voor een energieaudit zijn fiscaal aftrekbaar, de kosten van een EPC niet.

 

 

Vrijblijvend offertes ontvangen?

Wil je een EPC keuring, EPB keuring, energieaudit, ... laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 energiedeskundigen / keurders actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende energiedeskundigen & keurders