Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Blowerdoortest: belang & werkwijze

Om de luchtdichtheid van een woning exact te kunnen bepalen is een blowerdoortest noodzakelijk. Een dergelijke test is belangrijk als je in aanmerking wilt komen voor een passiefhuiscertificaat maar ook voor het bepalen van de energiescore van de woning. Wat een blowerdoortest precies inhoudt en wat deze test kost kun je hier lezen.

 

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest wordt ook wel luchtdichtheidstest genoemd. Het is meting waarmee men exact kan kan vaststellen hoe luchtdicht een gebouw is. Dit doet men door met een grote ventilator lucht uit de woning of juist in de woning te blazen. Door het drukverschil dat hierdoor ontstaat (onderdruk of overdruk) zal lucht, op plaatsen waar zich luchtlekken bevinden, door kieren, scheuren of andere openingen gaan stromen. Met speciale apparatuur kan gemeten worden hoeveel lucht er weglekt en op welke plaatsen dit gebeurt. Het detecteren van luchtlekken gebeurt meestal met een warmtecamera (thermografie) en met een rookstift.

 

Werkwijze blowerdoortest

Bij een luchtdichtheidsmeting gaat men als volgt te werk:

1. De deskundige zet alle luchtroosters in huis dicht. Alle binnendeuren worden geopend.
2. De mechanische ventilatie in huis wordt uitgeschakeld en alle aanvoer- en afvoerroosters worden nauwkeurig afgesloten. Datzelfde geldt voor alle overige afvoeren, zoals bijvoorbeeld de afvoer voor een wasemkap.
3. Wanneer alle kanalen waarlangs lucht zou kunnen ontsnappen zijn afgesloten, plaatst men in de deuropening bij de voordeur een speciaal frame waarin een opening zit voor een ventilator. Dit is de blowerdoor, waarlangs lucht op gecontroleerde manier naar buiten of binnen kan worden geblazen.
4. De ventilator wordt aangesloten op een laptop en op speciale meetapparatuur waarmee men de luchtdruk kan monitoren. De deskundige meet daarbij de hoeveelheid lucht die bij een druk van 50 pascal door de gebouwschil lekt. De waarde die hieruit voortvloeit is belangrijk voor de EPC score.
5. Terwijl de ventilator draait kan men indien gewenst, met een warmtecamera en een rookstift luchtlekken in het gebouw opsporen. Vaak doet men dit bij een type B-meting die tijdens het bouwproces wordt uitgevoerd. Geconstateerde luchtlekken kunnen dan nog relatief eenvoudig worden opgelost. Bij een volledig afgewerkte woning (type A-meting) is dit in de regel wat lastiger.

 

Blowerdoortest prijs

De prijs van een blowerdoortest varieert per type woning. Reken voor een standaard woning of appartement op een kostprijs van 300 tot 400 euro. Benieuwd naar de exacte prijs voor jouw woning? Vraag hier gratis prijzen op maat aan bij professionals.

 

Waarom is de test met een blowerdoor belangrijk?

De voornaamste reden voor het laten uitvoeren van deze test is het beperken van energieverliezen. Ongecontroleerde ventilatie en energiebesparing gaan nu eenmaal niet goed samen. In sommige gevallen kan er maar liefst 15% warmte verloren gaan via tochtgaten, kieren en doorvoeren van leidingen. Op jaarbasis kunnen de stookkosten dan aardig gaan oplopen en dat is zonde want met wat hulpmiddelen zoals tochtstrips of PUR schuim kun je al heel wat luchtlekken voorkomen. De koude luchtstromingen in huis zijn in de winter ook alles behalve prettig en op bepaalde plaatsen kunnen ook koudebruggen gaan ontstaan met vochtproblemen als gevolg.

 

blower door test

 

Met een blowerdoortest kun je dit bepalen. Bij het berekenen van de energiescore van de woning speelt de mate van luchtdichtheid een grote rol. De luchtdichtheid is alleen objectief vast te stellen met een blowerdoortest. Wanneer zo’n test niet is uitgevoerd zal een EPB verslaggever schattingen gaan maken over de luchtdichtheid en zal daarbij uitgaan van een standaardwaarde. Deze standaardwaarde is een vrij negatieve inschatting van de luchtdichtheid en in de praktijk is het bijna altijd zo dat woningen veel beter presteren dan deze theoretische waarde. Door een blowerdoortest uit te laten voeren kun je exact aantonen hoe luchtdicht de woning is. Dit is gunstig voor de bepaling van de uiteindelijke EPC score. Reken op een verbetering van 6 tot 12 energiepunten.

 

Wat zijn belangrijke streefwaardes?

Bij luchtdicht bouwen streeft men ernaar om de hoeveelheid lucht die weglekt (het lekdebiet) zo gering mogelijk te houden. In de EPB regelgeving zijn hieromtrent streefwaardes opgesteld, de zogenaamde n50-waarde. Uit deze waarde valt af te lezen hoeveel lucht er per uur door de gebouwschil weglekt. Bij een passiefhuis is de max. n50-waarde 0.6. Dat wil zeggen dat er per uur maximaal 0.6 keer het volume van de binnenruimte door de buitenschil mag stromen.£

belangrijkste streefwaarden bij een blowerdoortest

 

Wie mag de test uitvoeren?

Een luchtdichtheidsmeting mag door elke energiedeskundige of ander soort professional worden uitgevoerd zolang deze de procedures volgt zoals die door de overheid zijn opgesteld. Dat geldt vooral voor druktesten die gebruikt worden voor de EPB verslaglegging. Deze moeten voldoen aan de zogenaamde NBN EN 13829 normering. Indien je een luchtdichtheidsmeting gaat aanvragen dan kun je er ook het beste bij vermelden dat het om een meting voor de EPB verslaglegging gaat.

inspecteur blowerdoortest

 

Luchtlekdetectie met behulp van thermografie

Tijdens het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kan men gebruik maken van thermografie om de luchtlekken in kaart te brengen. Men gebruikt hiervoor een warmtebeeldcamera waarmee koude luchtstromingen duidelijk zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze plekken zullen op het camerabeeld anders van kleur zijn omdat de temperatuur op deze plaatsen lager is dan op plaatsen waar geen koude lucht lekt. Met een warmtebeeldcamera kan men ook goed controleren of de isolatieschil nog in orde is en waar er zich koudebruggen bevinden. Voor het aantonen van luchtlekken kan men ook een rookstift (of ander hulpmiddel) gebruiken. Aan het gedrag van de rook kan men dan zien waar de luchtlekken zich bevinden en hoe groot ze ongeveer zijn.

 

Vrijblijvend offertes ontvangen?

Wil je een EPC keuring, EPB keuring, energieaudit, ... laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 energiedeskundigen / keurders actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende energiedeskundigen & keurders